Executive Kursları

Hızla küreselleşen ve bilgi yoğun bir dünyada yaşıyoruz. Rekabet üstünlüğü sağlamanın önemli bir yolunun da bilgiye yatırım yapmaktan geçtiği, herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.

Günümüzde küçük, orta veya büyük çaplı tüm kuruluşların ortak problemlerinden birisi personelinin yabancı dil konusunda yaşadığı eksikliklerdir. Özellikle yurtdışıyla bağlantılı çalışan ya da çalışmak isteyen firmaların yabancı dil problemlerini öncellikle çözmeleri ve yurtdışında deneyim ve bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 
 
Zamanı değerli olan işadamları, kamu/özel sektör, orta ve üst düzey yöneticileri için özel hazırlanmış olan ve dünya genelinde değişik şehirlerinde bulunan okullar tarafından düzenlenen "Executive" dil kurslarına, dünyanın pek çok ülkesinden çok farklı sektörlerden yüzlerce işadamı ve yönetici katılmaktadır. Bu kurslarda katılımcılar, çok kısa bir sürede büyük bir gelişim göstermektedir. Programın içeriği, yöneticilerin ilgi alanları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmaktadır.  
 
Kurslar, seçkin merkezlerde alanlarında uzman ve deneyimli bir öğretim kadrosu tarafından verilir. Merkezlerde her yıl yaklaşık 60 farklı ulustan 10,000 civarında yönetici ve işadamı dil eğitimi görmektedir.