2 Yıllık Özel Okullar "Colleges"

content image

Yurtdışındaki üniversite sistemi, öğrencilerin bireysel yeteneklerini geliştirme, sorumluluk verme ve öğrenciler arası rekabeti geliştirme üzerine kuruludur. Bu sisteme uyum sağlamak yabancı öğrenciler için güç olabilir, bu nedenle ilk iki yılını "kolejlerde" geçiren öğrenciler bu olumsuzluklardan etkilenmez ve üniversitedeki sisteme daha rahat uyum sağlayabilirler. 

2 yıllık eğitimin sonunda başarılı öğrencilere ön lisans diploması (Associates Diploma) verlir.  İki yılın sonunda 4 yıllık kolej ve üniversitelere transfer yapılır. İki yıllık özel okullar İşletme, Turizm ve Tasarım gibi özellikle bazı alanlarda uzmanlaşmışlardır.

Senelik okul ücreti 5,000 ABD dolarından başlar. Yaşam maliyetleri ise 6,000-9,000 ABD doları arasıdır. Senelik eğitim maliyeti 4 yıllık bir üniversite ile karşılaştırıldığında yarısı kadardır. Elbette bu durum eğitimin kalitesiz olduğu anlamına gelmez. Öğrenciler, 4 yıllık üniversitenin ilk 2 yılında görecekleri derslerin tamamını College sisteminde de alırlar. 

Kolejlerin avantajları arasında kabul şartlarının daha kolay olması, İngilizce dil sınavlarından daha düşük puanları kabul etmeleri, üniversitelere oranla daha küçük olmaları ve bu sayede öğrencilerin daha kolay adapte olmalarının sağlanması, öğretmenlerden gördükleri yakın ilgi sayesinde 4 yıllık eğitime geçiş öncesinde, öğrencilerin rekabet ortamına daha sıkı hazırlanmaları ve aynı zamanda özgüvenlerinin artması yer alır.