Devlet Üniversiteleri

Özellikle İngiltere, Avustralya, Kanada ve Almanya'da hemen hemen üniversitelerin tamamı devlet üniversitesidir. Amerika'da ise eyalet destekli birçok üniversite bulunmaktadır. 

Devlet üniversitelerinin özel üniversitelere göre en büyük avantajı, düşük maliyetli olmasıdır. Devlet üniversitelerinin maliyetlerini, ülkemizdeki özel üniversiteler ile karşılaştıracak olursak, eğitim ücretlerinin daha düşük veya hemen hemen aynı olduğunu görebilirsiniz. Eğitimin düşük maliyetli olması elbette bu üniversitelerin kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez. 

Yurtdışında üniversiteler, özellikle uluslararası eğitim alanında yaptıkları araştırmalar ve yayınlar ile devletten ödenek alırlar ve bu bütçeleri üniversitenin gelişimi için ayırırlar.  

Özellikle yabancı öğrencilerin Amerika'daki devlet üniversitelerine kabuldeki dezavantajları, kendi öğrencilerine kabul sırasında öncelik vermeleridir. Ancak bu durum İngiltere'de aşılmış durumdadır. Üniversite bünyesindeki çeşitliliği, çok kültürlülüğü artıracağı düşüncesiyle İngiliz devlet üniversiteleri, yabancı öğrencileri gösterdikleri başarı doğrultusunda üniversitelerine kabul ederler. 

Yurtdışı üniversite başvurularında diğer önemli bir nokta da başvurulacak üniversitenin YÖK denkliğinin olup olmamasıdır. Genelde devlet üniversitelerinin tamamının YÖK denkliği vardır. Her yıl binlerce öğrencinin başvurduğu, üniversite sıralamalarında en üst sıraları kaptırmayan üniversitelerin çoğu da devlet üniversitesidir. Bu üniversitelere örnek olarak University of Cambridge, University of Oxford, University of California Los Angeles, San Diego State University, University of Toronto, McGill University, University of Macquarie ve University of Sydney gösterilebilir.