Eğitim ve Yaşam Maliyeti

İngiltere'de eğitim almak çok masraflı olmasına rağmen burada alınan eğitimin kalitesi yapılan masrafları karşılar niteliktedir. Eğer İngiltere'de eğitim yapmayı düşünüyorsanız, öncelikle eğitim yapmak için seçeceğiniz bölgenin özelliklerinin sizin durumunuza uygunluğunu detaylı bir şekilde inceleyiniz. Aksi takdirde ileriki zamanlarda çok zor durumlarla karşılaşabilirsiniz. 

İngiltere'de öğrenim görürken yapacağınız harcamalar eğitim ve geçinme harcamaları olarak iki alanda genelleştirilebilir.

Eğitim harcamaları okullara ödenen harçlar olup okuldan okula, eğitim seviyenize ve İngiltere'yle olan bağlarınıza göre değişir. Eğer Uluslararası Eğitim Kurulu'nun (UKCOSA) belirlediği şartlardan herhangi birine uygunsanız yerli öğrenci olarak kabul edilir ve eğitim harcınızı buna göre öderseniz.

Bağımsız yatılı okullarda eğitim harcamaları öğretim, yatak, yemek, danışmanlık, tıbbi, spor ve dinlenme hizmetlerini kapsamakla birlikte 7,000 GBP ile 10,000 GBP arasında değişmektedir. Bazı öğrenciler üstün performanslarına göre burslarla ödüllendirilir.

Geçinme harcamalarına konaklama yeri, ısınma, yemek, ulaşım, giyim, eğitim araç-gereçleri, sosyal faaliyetler ve sigorta harcamaları girer. Tabii ki bunların yanında sizin kendi yaşam stiliniz ve okulunuzun bulunduğu bölge de bu harcamaları büyük ölçüde etkiler. Bu harcamalar dahilinde Londra, Cambridge ve Oxford civarında eğitim alan bir öğrencinin masrafı bir yıl için 7,000 ile 9,000 GBP arasında değişmekle birlikte İngiltere'nin diğer bölgelerinde eğitim alan bir öğrencinin masrafı ise yine bir yıl için 6,000 ile 8,000 GBP arasında değişmektedir.

<< Geri